Textos legals

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini hotelsagaro.com pertanyen a Hotel de la Playa, SA , amb domicili a Platja de Sant Pol, SN, de S'Agaró (Baix Empordà) (17248), tel. . El CIF de Hotel de la Playa, SA és A17098286


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Hotel de la Playa, SA o de terceres persones amb qui Hotel de la Playa, SA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Hotel de la Playa, SA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Hotel de la Playa, SA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Hotel de la Playa, SA


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Hotel de la Playa, SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a hotelsagaro.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Hotel de la Playa, SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Hotel de la Playa, SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Hotel de la Playa, SA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Hotel de la Playa, SA.